Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A Szimbiózis Alapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit (melyek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal), bemutatja az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket jogaik gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

 • Név: Szimbiózis Alapítvány
 • Székhely: 3527 Miskolc, Augusztus 20 u. 12.
 • Cégjegyzékszám: 00-18-432930
 • A bejegyző bíróság neve: Miskolci Törvényszék
 • Adószám: 18432930-1-05
 • Telefonszám: +36 30 681 4482
 • E-mail: szimbiozis@szimbiozis.net
 • Hivatalos képviselő: Jakubinyi László, kuratórium elnöke

Fizetéssel kapcsolatos tájékoztatás

Fizetés a Baráthegyi Majorságban

A Szimbiózis Alapítvány által üzemeltetett Baráthegyi Majorságban igénybe vehető szolgáltatások ellenértékét a Szimbiózis Alapítvány által meghatározott módon készpénzzel, bankkártyával egyenlíthetik ki a látogatók, vendégek.

Az adatkezelés célja: A Baráthegyi Majorság szolgáltatásainak igénybevétele, számla kiállítása, látogatók nyilvántartása és egymástól való megkülönböztetése, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja, valamint a számviteli törvény 169 § (2) bekezdés.
Kezelt személyes adatok típusa: tranzakció száma, dátuma és időpontja; bizonylat tartalma; az igénybe vett szolgáltatás neve, mennyisége és vételára; fizetési mód; fizetési adatok (dátum, időpont, számlán szereplő tételek megnevezése, összege)

Adatkezelés időtartama: a számviteli törvény 169 § (2) bekezdésének alapján, 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén lehetséges következményként léphet fel, hogy a Szimbiózis Alapítvány nem tud névre szóló számlát kiállítani a vevő részére.

Bankkártyával történő fizetés esetén a fizetési tranzakció adatai (fizető azonosítója, tranzakció összege, dátuma, időpontja) továbbításra kerülnek az Erste Bank Hungary Zrt.-nek kezelés céljából.

Vendéglátás, szolgáltatás

A Szimbiózis Alapítvány által üzemeltetett Baráthegyi Majorság szolgáltatás és programelemeire történő bejelentkezés megvalósulhat: személyes megkeresés követően, telefonos- vag, e-mailen keresztüli egyeztetés alapján, valamint a www.barathegy.com-on keresztüli online foglalás útján. A beérkezett foglalásokat munkatársaink Excel táblázatokban rögzítik.

Az adatkezelés célja: foglalások nyomon követése, látogatói igények minél magasabb szintű kiszolgálása.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja.

Kezelt személyes adatok típusa: a foglalás dátuma, a leegyeztetett program/szolgáltatás igénybevételének dátuma és pontos időpontja, a részt vevő személyek létszáma. az általuk választott szolgáltatás és/vagy programelemek pontos tételes felsorolása és megnevezése, a folaló neve, telefonszáma és e-mail címe, a vendégek esetleges különleges igényei.

Adatkezelés időtartama: 5 év.

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén lehetséges következményként léphet fel, hogy a foglalás nem kerül rögzítésre a vendég nevére és az általa kért időpontra, illetve a Szimbiózis Alapítvány nem tud névre szóló számlát kiállítani.

Szállással kapcsolatos adatkezelések

Foglalás

A Szimbiózis Alapítvány által üzemeltetett Baráthegyi Családbarát Panzióba, valamint a Baráthegyi Erdei Iskolában található ifjúsági szállásra a www.barathegy.com oldalon, e-mail útján, személyesen illetve telefonon keresztül lehet szállást foglalni. A Szimbiózis Alapítvány a szállásfoglalási adatokat ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok az elektronikus rendszerrel párhuzamosan tárolásra kerülnek jelen tájékoztató vonatkozó részében jelölt időpontig.

Az adatkezelés célja: szálláshely foglalása, foglaló vendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, foglaló vendégek részére szolgáltatások előzetes megrendelése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja, és a számviteli törvény 169 § (2) bekezdése.
Kezelt személyes adatok típusa: az érkezés és elutazás dátuma; a foglalt szobák száma; a szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek és felnőttek száma; a gyermekek életkora; az igényelt kiegészítő szolgáltatások pontos megnevezése. Vendég neve; telefonszáma; e-mail címe; egyedi igény esetén megadott többletinformációk (pl. egyedi igények); fizetési mód. Bankkártyával történő fizetés esetén: a kártyabirtokos neve, a kártya típusa és száma, lejáratának dátuma és CVC száma.


Adatkezelés időtartama: a számviteli törvény 169 § (2) bekezdésének alapján, 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának esetleges következményei lehetnek, hogy a vendég részére szállás és egyéb szolgáltatás nem foglalható.

A szolgáltatás igénybevételével keletkezett fizetési kötelezettség teljesítése során megvalósult adatkezelés tekintetében a jelen tájékoztató 2.1 fejezetében foglaltak irányadóak.

Bejelentkezés

A Szimbiózis Alapítvány a bejelentkezési adatokat ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok az elektronikus rendszerrel párhuzamosan tárolásra kerülnek jelen tájékoztató vonatkozó részében jelölt időpontig.

Az adatkezelés célja: szálláshely szolgáltatás nyújtása, a szállóvendégek nyilvántartása és egymástól való megkülönböztetése. A szállóvendégek részére szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás, foglalások biztosítása és teljesítése. Számviteli – , idegenforgalmi adó bevallási- és a Harmtv. 73§ (2) bekezdése által előírt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja, és a Számviteli törvény 169 § (2) bekezdése, a Htv. 30. § (1) bekezdésének a) pontja és a Harmtv. 73§ (2) bekezdése.

Kezelt személyes adatok típusa: szobaszám, név, születési dátum, lakcím, állampolgárság, érkezés és elutazás dátuma, kitöltés dátuma és aláírás, szálláshely szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatok, fizetési adatok (dátum, időpont, a számlán szereplő tételek megnevezése, összeg, bankkártyás fizetés esetén a kártya adatai).

Adatkezelés időtartama: a számviteli törvény 169 § (2) bekezdésének alapján, 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának esetleges következményei lehetnek, hogy a vendég nem veheti igénybe a szállásszolgáltatást.

A szolgáltatás igénybevételével keletkezett fizetési kötelezettség teljesítése során megvalósult adatkezelés tekintetében a jelen tájékoztató 2.1 fejezetében foglaltak irányadóak. 

Online felületekkel kapcsolatos adatkezelés

A Barathegy.com szerver naplózása

A www.barathegy.com weblap látogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználók tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap működésének ellenőrzése, a látogatói keresések monitorozása, a visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja illetve az Eker. törvény 13/A § (3) bekezdése.
Kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa.

Adatkezelés időtartama: 30 nap

A barathegy.com html kódja a Szimbiózis Alapítványtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz.

A honlapon térképet jelenít meg a http://maps.google.com szolgáltató.
A honlapon videókat jelenít meg a www.youtube.com szolgáltató.

A honlap a Facebook és a YouTube szolgáltatásainak elérése érdekében közvetlenül kapcsolódik a facebook.com és a youtube.com címeken elérhető szolgáltatók szerveréhez.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a hivatkozások szolgáltatóinak szerverére történő közvetlen kapcsolódás a felhasználó böngészőjével történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni.

A barathegy.com saját cookie kezelése

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén úgynevezett sütiket (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során visszaolvassa azokat. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, akkor a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja illetve az Eker. törvény 13/A § (3) bekezdése.
Kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont és az előzőleg meglátogatott oldal.
Adatkezelés időtartama: két óra

A pontos érvényességi idővel rendelkező sütik (állandó) törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejártáig tárolódnak a számítógépen. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását.

Fényképek, filmfelvételek készítése és alkalmazása

A Szimbiózis Alapítvány elektronikus és nyomdai marketing anyagaiban, honlapjain, facebook oldalain és youtube csatornáján nyilvánosságra hozott képeken, filmfelvételeken munkavállalói, látogatói és vendégei szerepelnek.

Az adatkezelés célja: A Szimbiózis Alapítvány népszerűsítése, ismertégének növelé.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása.
Kezelt személyes adatok típusa: a felvételeken szereplő személyeknek a kép-és filmelvételeken látszódó arcképmása, filmfelvételeken hallható hangja és egyéb, rögzített személyes adatai
Adatkezelés időtartama: 10 év
Nyilvánosságra hozatal: a készített felvételeket a Szimbiózis Alapítvány elektronikus és nyomdai marketing anyagaiban, honlapjain, facebook oldalain és youtube csatornáján.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szimbiózis Alapítvány a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szimbiózis Alapítvány az adatfeldolgozói technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembe vételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A Szimbiózis Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a.)az arra feljogosítottak számára hozzáférhető
b.)hitelessége és hitelesítése biztosított
c.)változatlansága igazolható
d.)a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A Szimbiózis Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltozás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából adódó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szimbiózis Alapítvány a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha a törvény ezt lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.

A Szimbiózis Alapítvány a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szimbiózis Alapítvány az adatkezelés során megőrzi:

a.)a titkosságot (biztosítja, hogy az információhoz csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult)
b.)a sértetlenséget (megvédi az információkat, valamint a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét)
c.)a rendelkezésre állást (gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz)

A Szimbiózis Alapítvány informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, számítógépvírusok, számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A Szimbiózis Alapítvány, mint adatkezelő, nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve a hozzájuk kapcsolódó tényeket, azok hatásait és az orvoslásukra tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst a Szimbiózis Alapítvány késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő fenti elérhetőségén, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a Szimbiózis Alapítvány megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó GDPR 13 és 14 cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket)
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az adatforrásokra vonatkozó információ
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
  Személyes adatok második országba vagy nemzetközi szervezetnek történő kiadása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
  A Szimbiózis Alapítvány az adatkezelés tárgyát képző személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelemre az információkat a Szimbiózis Alapítvány elektronikus úton szolgáltatja. Az érintett részére kérésre – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a Szimbiózis Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szimbiózis Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a.)személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b.)az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képző hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c.)az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d.)a személyes adatokat jogellenesen kezelték
e.)a személyes adatokat az adatkezelésre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
f.)a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatosan kerül sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó Uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási- vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.
  Az adatkezelés korlátozásához való jog:
  Az érintett kérésére a Szimbiózis Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri az adatok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben)
  Ha az adatkezelés korlátozása alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Szimbiózis Alapítvány az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érekében történnek, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Szimbiózis Alapítvány nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ide értve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ide értve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonló képen jelentős mértékben érintené. nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó, olyan Európai Uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul
  Visszavonás joga:
  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével, a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Szimbiózis Alapítvány a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen tájékoztatja.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat, az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapul, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus úton kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kért szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezeléssel okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezeléssel okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Panasz az adatvédelmi munkatársnál:

Amennyiben a Szimbiózis Alapítvány adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi munkatársunkhoz: Szilágyi György (foglalkoztatas@szimbiozis.net)

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatban indított per illetékmentes.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, pf.5