Általános Szerződési Feltételek

A SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ÜZEMELTETETT BARÁTHEGYI MAJORSÁG ÉS ANNAK SZOLGÁLTATÁSI EGYSÉGEINEK VONATKOZÁSÁBAN

1 A Szolgáltató adatai

 1. Szolgáltató megnevezése: Szimbiózis a Harmónikus Együtt-létért Alapítvány
 2. Szolgáltató rövidített neve: Szimbiózis Alapítvány
 3. Szolgáltató székhelye: 3527 Miskolc, Augusztus 20. u. 12.
 4. Telefon: +36 (30) 681 4482
 5. Szolgáltató e-elérhetősége: szimbiozis@szimbiozis.net
 6. Szolgáltató képviselője: Jakubinyi László, kuratórium elnöke

2 Általános rendelkezések

 1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató által működtetett Baráthegyi Majorság (3535 Miskolc, Majorság u. 7.) és a hozzá tartozó szálláshelyek szolgáltatásainak igénybevételét.
 2. Ezen ÁSZF nem zárja ki külön, speciális megállapodások kötését rendezvényszervezőkkel, szolgáltatáscsomagokról és programajánlatokról az adott üzletnek megfelelő feltételekkel. Amennyiben ilyen szerződés létrejön és az abban alkalmazott terminusok mások, mint a jelen ÁSZF-ben, akkor a létrejövő szerződés tartalma az irányadó.

3 Definíciók

 1. Szolgáltató: az 1. fejezetben megjelölt Alapítvány.
 2. Vendég: Az a személy, aki a Baráthegyi Majorság és szálláshelyeinek (Baráthegyi Családbarát Panzió és Erdei Iskola) szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszi, kiskorú vendég esetén, a kiskorú személyt kísérő felnőtt vagy törvényes képviselő, illetve, ha szervezett csoporttal érkezik, a csoport vezetője, valamint az, aki a Baráthegyi Majorság és szálláshelyeinek bármely szolgáltatását megrendeli.
 3. Foglalás:Vendég a Baráthegyi Majorság egyes szolgáltatásait (szállás, programcsomagok, csapatépítő és egyéb családi vagy vállalati rendezvények) előzetes időpontfoglalás alapján veheti igénybe.

4 Szerződő felek

 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek vagy Szerződő felek).
 2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a Közvetítő jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

5 A szerződés hatálya, létrejötte

 1. Felek között a Szerződés:
  a. online vásárlás esetén a Foglalás véglegesítését követően elektromos levélben küldött visszaigazolás közlésével,
  b. online foglalást követően utalással (bankkártya) történő Foglalás lekötés esetén a Foglalás véglegesítését követően elektromos levélben küldött visszaigazolás közlésével,
  c. offline foglalás esetén az árajánlatban megadott szállásdíj, program és/vagy szolgáltatásdíjának elszámolását követően.
 2. A Szolgáltatások teljesítésének helye: a Baráthegyi Majorság területe

6 Foglalás

 1. A Szolgáltató által a Vendég részére szóban vagy telefonon adott információ, árajánlat, adat nem minősül Foglalásnak.
 2. A Szolgáltató kizárólag a Vendég írásbeli ajánlatkérésére ad ajánlatot. Amennyiben az ajánlatban feltüntetett érvényességi időig nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
 3. A Szerződés kizárólag vagy
  a. a Vendég írásban a barathegyipanzio@szimbiozis.net e-mail címre elküldött foglalásra vagy
  b. a Szolgáltató honlapján (www.barathegy.com) kezdeményezett online foglalásra vagy vásárlásra a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolása esetén és az abban közölt feltételekkel jön létre, így a visszaigazolt foglalás írásban megkötött szerződésnek (továbbiakban: Szerződés) minősül. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által jóváhagyott írásbeli megállapodás szükséges (email, aláírt nyomtatott dokumentum). A szóban elhangzott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
 4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

7 Árak

7.1 Általános rendelkezések

 1. A Szolgáltató által alkalmazott mindenkori lista árak a Baráthegyi Majorság honlapján találhatók: www.barathegy.com
 2. A Vendég a Baráthegyi Majorság által közvetlenül nyújtott bármelyik szolgáltatás áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a barathegyipanzio@szimbiozis.net e-mail címről írásban, illetve a +36 30 647 3786-os telefonszámon.
 3. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég bármilyen szolgáltatást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy a visszaigazolt árat a Szolgáltató csak a Vendég írásbeli beleegyezésével változtathatja meg.
 4. A közzétett árak bruttóban értendőek, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót (IFA), ami a listaárakon felül fizetendő szálláshely szolgáltatás igénybevétele esetén.
 5. Az esetleges kedvezmények és speciális árazású ajánlatok a www.barathegy.com oldalon kerülnek meghirdetésre.
 6. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
 7. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.

7.2 Szállás árak

 1. Szállás igénybevétele esetén a 0-2 éves korú gyermek után nem kell külön szállásdíjat fizetni, ha a gyermek gyerekágyban alszik
 2. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szállástípusok esetében van lehetőség.
 3. Pótágy és gyermekágy, valamint gyermekfelszerelések (etetőszék, pelenkázó stb.) igényt a Szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben, írásban egyeztetni szükséges.

8 A szolgáltatás igénybevétele

8.1 Házirend

A Baráthegyi Majorság és a hozzá kapcsolódó szálláshely szolgáltatások általános házirendje és látogatási rendje a www.barathegy.com/latogatok-rendje oldalon található.

8.2 Fizetés módjai

 1. A Vendég az írásbeli foglalást és Szolgáltató/Közvetítő általi visszajelzést követően 50% előleget köteles fizetni Szolgáltató részére.
 2. A Vendég a szolgáltatás ellenértékének fennmaradó részét a helyszínen készpénzzel vagy bankkártyával, illetve előzetes egyeztetés alapján, ha a Szolgáltató azt engedélyezi, akkor banki átutalással is kiegyenlítheti.
 3. Átutalással történő fizetés esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodásban másként nem rendelkeznek a felek – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Szolgáltató bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a Szolgáltató bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.
 4. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását előre megfizetett összeghez köti, a fizetendő összeg az írásbeli visszaigazolásban közölt összeg. Online foglalás esetében ez az összeg a foglalás véglegesítésekor jelenik meg a honlapon.
 5. Amennyiben a foglalás az előleg befizetését követően a vendég érdekkörébe tartozóan hiúsul meg, úgy Vendég kötbért köteles fizetni, amelynek összege a foglaláskor befizetett összeg erejéig terjed.

9 A felek felelőssége

9.1 Általános rendelkezések

 1. A Vendég a Baráthegyi Majorságba történő megérkezéssel egyidejűleg elfogadja az Élményközpont Házirendjét és jelen Általános Szerződési Feltételeket is, valamint tudomásul veszi, hogy a Majorságban lévő játékeszközöket saját felelősségére használja. A Vendég felel továbbá a vele érkező kiskorú gyermek(ek)ért valamint azért, hogy ők is a Házirendben foglaltak szerint használják az eszközöket, illetve a rájuk vonatkozó ÁSZF rendelkezésekről is tájékoztatja őket.
 2. Szolgáltató nem vállal felelősséget más Vendég magatartásáért.
 3. Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatás biztonságos és előírásoknak megfelelő működtetése érdekében, de nem felel azon veszteségekért vagy kárért, amelyet a Vendég azért szenved el, mert nem az előírásoknak megfelelően, vagy nem ésszerűen használta az adott attrakciót vagy annak elemeit.
  4.Amennyiben egy, vagy több játék meghibásodás vagy karbantartás miatt nem használható, Szolgáltató köteles a hibát a lehető legrövidebb idő alatt elhárítani, azonban a Vendég ezért nem jogosult jegyár visszatérítésre.
 4. Felek kifejezetten kizárják a Szolgáltató felelősségét a Ptk. 6:143. § (2) bekezdése szerinti károkért (a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károk és az elmaradt vagyoni előny) tekintet nélkül arra, hogy e károkat a Szolgáltató szerződésszegéssel, vagy szerződésen kívül okozhatja. Jelen felelősségkorlátozás nem érinti a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget (Ptk. 6:152. §), valamint a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget (Ptk. 6:526. §).
 5. Szolgáltató jogosult a Baráthegyi Majorságnak és szálláshely szolgáltatásának egészének vagy egy részének működését szüneteltetni, ha a Vendégek biztonsága azt megköveteli.
 6. Szolgáltató jogosult a Vendég foglalását indokolt esetben visszautasítani (nem elfogadni), ilyen esetek lehetnek:
  a.)a Vendég valótlan, vagy hiányos adatokat ad meg,
  b.)a szolgáltatás igénybevétele során történő bármilyen visszaélés esetén,
  c.)akkor, ha a Vendég viselkedése nem egyeztethető össze a mindennapi normákkal, illetve
  d.) ha a Baráthegyi Majorság személyzete úgy ítéli meg, hogy a Vendég önmagára vagy más Vendégre veszélyes, illetve a normákkal és közösségi helyek használatával összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít.
 7. Amennyiben feltételezhető, hogy Vendég a Baráthegyi Majorság, Baráthegyi Családbarát Panzió és Erdei Iskola berendezéseit nem szerződésés/vagy rendeltetésszerűen használja, Szolgáltató jogosult a Baráthegyi Majorság bármilyen további szolgáltatásának igénybevételét azonnali hatállyal megtiltani és a Vendéget kitiltani. Indokolt esetben vagy Vendég erre irányuló kifejezett kérésére Szolgáltató ilyen eseményről jegyzőkönyvet vesz fel.
 8. A Vendég teljes kártérítési kötelezettséggel felel a Baráthegyi Majorság játékainak és berendezéseinek szabályos és rendeltetésszerű használatáért. Szolgáltató kizár minden, szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatból eredő kárért való felelősséget. Bármilyen rongálás esetén a Vendég kötelessége az okozott kárt (anyagi kár és késedelemből eredő veszteség) a károsult részére megtéríteni.
 9. Vendég köteles teljes mértékben helytállni minden a Vendég, valamint a kíséretében érkező kiskorú gyermek felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért. E kártalanítási kötelezettsége kiterjed bármely olyan követelésre, költségre, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből vagy más hatósági eljárásból, ítéletből vagy határozatból, eljárási költségből és ügyvédi költségből ered.
 10. Felelősségbiztosítás-technikai okokból az esetleges kárigényt egyrészt azonnal a helyszínen be kell jelenteni, a személyzettel közösen történő jegyzőkönyv rögzítése mellett; másrészt a kárigényt annak felmerülésétől számított 3 naptári napon belül írásban nevesíteni és számszerűsíteni kell.

9.2 Lemondási és módosítási feltételek

 1. Lemondás esetén, amennyiben az a foglalás visszaigazolása és az előleg befizetését követően, a Vendég érdekkörébe tartozóan hiúsul meg, úgy a Vendég kötbért köteles fizetni, amelynek összege a foglaláskor befizetett összeg erejéig terjed.
 2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket a Baráthegyi Majorság működésére, használatára, nyitvatartására és a belépés feltételeire és díjaira kiterjedően a jövőre nézve egyoldalúan bármikor módosíthassa. Ilyen módosítás a már megvásárolt szolgáltatásokra és az árváltozást megelőzően szolgáltatási előleggel biztosított szolgáltatásokra nem terjed ki. Szolgáltató az ÁSZF és a szolgáltatások, belépőjegyek árának változását a weboldalán teszi közzé.
 3. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
  a.) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szálláshelyet, eszközt vagy játékot, attrakciót,
  b.) a Vendég a Házirendben foglaltakban lefektetett szabályokat nem, vagy csak részben tartja be,
  c.) a Baráthegyi Majorság rendjével és az elvárható magatartással ellentétesen, az alkalmazottakkal kifogásolhatóan, durván viselkedik,
  d.) a Vendég alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll,
  e.) a Vendég fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít bárki irányába;
  f.) a Vendég fertőző betegségben szenved;
  g.) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott szolgáltatási előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig,
 4. Amennyiben a Felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a Szerződés megszűnik.
 5. Amennyiben a szolgáltatások egészének, vagy jelentős részének teljesülése valamilyen okból elmarad, arról a nyilvánosságot az Élményközpont www.barathegy.com honlapján, a regisztrált Vendégeket pedig lehetőség szerint e-mailen is értesítjük, a már részben vagy egészében kifizetett szolgáltatások felhasználásának lehetőségeiről is tájékoztatva őket.

10 Adatkezelés

 1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.
 2. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötés, számlázás céljából használja fel, valamint – amennyiben ahhoz a Vendég hozzájárul – saját reklámcéljaira.
 3. A Vendég hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Vendég Szolgáltatással összefüggésben átadott vagy megismert adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak (www.barathegy.com/adatkezelesi-tajekoztato) megfelelően kezelje, valamint kijelenti, hogy az átadott személyes adatok vonatkozásában rendelkezik az érintettek hozzájárulásával.
 4. Vendég az önkéntes regisztráció során, valamint a Baráthegyi Majorságba történő belépéssel (ráutaló magatartással) hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Baráthegyi Majorság területén csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat készítsen és azokat az Szolgáltató online (honlap, Facebook, Youtube, stb.) felületein felhasználhassa.
 5. Amennyiben Vendég hozzájárul, a Vendég regisztrációja során az általa megadott e-mail címére a Szolgáltató rendezvényeiről, akcióiról és érdekességekről hírlevelet küldhet. Vendég a hírlevél küldésről bármikor leiratkozhat.

11 Panasz, vitarendezés, illetékességi kikötés

 1. A Vendég a Szolgáltatásra vonatkozóan szóbeli/írásbeli (a Szolgáltatónál jól látható helyen elhelyezett panaszkönyvbe) panaszt tehet, melyet Szolgáltató tudomásszerzés után azonnal megvizsgál és szükség esetén intézkedik, valamint az írásbeli panaszra 30 napon belül, írásban reflektál.
  Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát helyben a Vendégnek átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a következő pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a Vendégnek. Szolgáltató és Vendég jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik.
 2. Szolgáltató és a Vendég közötti jogvita esetén panasz a szolgáltatás igénybevételének helyszínén, a Szolgáltató szimbiozis@szimbiozis.net e-mail címén vagy a postacímén (3527 Miskolc, Augusztus 20 u. 12.) tehető írásban, amelyet a Szolgáltató kivizsgál, és ennek eredményéről legkésőbb 30 napon belül elektronikus üzenetben vagy postai úton írásban tájékoztatja a Vendéget. Vendég a válasz kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni a Szolgáltatótól, amennyiben a Szolgáltató tájékoztatásában írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés a Vendég erre vonatkozó kérésének a Szolgáltató általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy Vendég bírósághoz más hatósághoz, vagy békéltető testülethez fordulhat.
 3. Fogyasztói jogvita esetén a Vendég tudomásul veszi, hogy az illetékes hatóságok a Baráthegyi Majorsághoz területileg legközelebb eső hatóságok.
 4. Fogyasztói jogainak megsértése esetén a Vendég panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

12 Egyéb rendelkezések

 1. A Szerzői jogról szóló törvény értelmében a Szolgáltató honlapja www.barathegy.com mint egyedi összeállítás gyűjteményes műnek minősül, így e honlap, valamint az azon elhelyezett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a honlap külső megjelenésének, mint számítógépes grafikával létrehozott képzőművészeti alkotásnak, a honlap szoftverének, szövegeinek és szabályzatoknak a Szolgáltató írásbeli engedélye nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap, vagy annak bármely része módosítható. A honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Szolgáltató írásos hozzájárulását követően a honlapra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: a Szolgáltató.
 2. Jelen ÁSZF hatályos szövege a Szolgáltató honlapján érhető el és tölthető le.
 3. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

13 Titoktartás

 1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény) szabályainak megfelelően eljárni.

14 Vis major

 1. Azon ok vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmenti a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A Felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

15 A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

 1. A Felek közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályokat, különösen a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
 3. Jogvita esetére a Felek a Miskolci Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

16 Az ÁSZF hatályosulása

 1. A Szerződés megkötésével a Vendég elismeri, hogy a szerződéskötést megelőzően megismerte, megértette az ÁSZF-ben szereplő feltételeket és szabályokat, azokkal egyetért és szerződése vonatkozásában elfogadja azokat.
 2. A Vendég a Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy az ÁSZF módosulhat. Az ÁSZF mindenkori hatályos, aktuális változata a Baráthegyi Majorság honlapján található.
 3. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy amennyiben eltérés mutatkozik a Szerződés, illetve az ÁSZF konkrét feltételei között, a Szerződés rendelkezéseit tartják irányadónak.
 4. Jelen ÁSZF visszavonásig érvényes.